Lista aktualności Lista aktualności

Paweł Januschewski

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

   Pan Paweł Januschewski jest absolwentem Technikum Leśnego w Warcinie, gdzie uczył się w latach 1983-1988 i Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie studiował w latach 1988-1993. 
Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Nadleśnictwie Dretyń w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, kończąc zatrudnienie jako specjalista Służby Leśnej – pełniący obowiązki leśniczego.
W grudniu 1998 roku został zatrudniony w Nadleśnictwie Choczewo w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na stanowisku inżyniera nadzoru, awansując w listopadzie 2011 r. zajął stanowisko zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo. Od stycznia 2018 r. pełnił obowiązki Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo. 
Od lutego 2018 r. pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora ds. Gospodarki Leśnej w RDLP w Gdańsku.