Aktualności Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami przemysłu drzewnego

Kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego spotkali się z reprezentantami przemysłu drzewnego, aby omówić współpracę i działania mające na celu zrównoważone gospodarowanie lasami oraz rozwój sektora drzewnego. Partnerstwo pomiędzy instytucjami publicznymi a sektorem prywatnym ma na celu stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu regionu.