Aktualności Aktualności

Podsumowanie projektów retencyjnych Lasów Państwowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych kończy kolejną edycję projektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej.

Lasy Państwowe były pierwszą organizacją w Polsce, która podjęła się tego typu działań na ogólnokrajową skalę, a początki inwestycji polegających na retencjonowaniu wody i odtwarzaniu terenów wodno-błotnych w lasach państwowych sięgają lat 90-tych XX wieku. Aktualne realizacje w 160 nadleśnictwach pozwoliły na zretencjonowanie w lasach ok. 2,5 mln m3 wody.

Z tej okazji 12 i 13 października w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” oraz „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”.

Pierwszego dnia wydarzenia goście zwiedzili najciekawsze inwestycje na terenie RDLP w Katowicach, m.in. w Nadleśnictwach Brynek, Koszęcin, Jeleśnia i Rudy Raciborskie - zbiorniki wodne, działania z zakresu ochrony mokradeł, jak również działania przeciwerozyjne. Sesję plenarną dnia drugiego otworzyła Karolina Paulewicz-Bazała, dyrektor CKPŚ, oraz Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Podczas konferencji z prezentacjami wystąpili reprezentanci RDLP w Katowicach, nadleśnictw nizinnych i górskich oraz przedstawiciele świata nauki, specjalizujący się w tematyce zmian klimatu czy funkcjonowania obszarów mokradłowych.

– Działania realizowane przez leśników w projektach wykraczają poza gospodarkę leśną i skupiają się na procesach wspomagających adaptację lasów do zmian klimatu. Aktualnie rozwiązania wdrażane przez Lasy Państwowe śmiało możemy nazwać modelowymi. Komplementowane są przez naszych zachodnich sąsiadów (i nie tylko), a projekty realizowane przez polskich leśników spotykają się z uznaniem Komisji Europejskiej – mówiła podczas konferencji Karolina Paulewicz-Bazała, dyrektor CKPŚ.