Aktualności Aktualności

Andrzej Schleser nowym dyrektorem RDLP w Gdańsku

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołał nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

W dniu 15 stycznia 2024 r. decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Witolda Kossa wszczęto postępowanie wyjaśniające  w sprawie dotyczącej przyznania bonifikaty,  w trybie art. 40a Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o Lasach (Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późn. zm.),  Panu Bartłomiejowi Obajtkowi.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Koss w dniu 15 stycznia 2024 r.  odwołał z funkcji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomieja Obajtka.

W  dniu 15 stycznia 2024 r. na stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku został powołany Pan Andrzej Schleser.

Andrzej Schleser pochodzi ze Starogardu Gdańskiego. Jest absolwentem liceum ogólnokształcącego. W roku 1991 ukończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę  w Nadleśnictwie Starogard gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od podleśniczego, leśniczego, przez funkcję inżyniera nadzoru oraz zastępcy nadleśniczego. Przez kolejne 7 lat kierował Wydziałem Rozwoju w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,  w którym odpowiadał między innymi za współpracę międzynarodową, pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz kontakty z Zakładami Usług Leśnych. Ten okres zaowocował innowacyjnymi projektami takimi jak: „Hardwood Are Good” czy „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne”. Projekty te przyniosły nowe spojrzenie na współpracę z Zakładami Usług Leśnych, zarządzanie jakością czy monitorowanie olejów biodegradowalnych w leśnictwie. Kierował opracowaniem planów ochrony rezerwatów przyrody na terenie pomorskich lasów. Przez 3 lata od 2016 roku kierował projektem "Polskie Domy Drewniane - mieszkaj w zgodzie z Naturą" z ramienia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Od 2019 roku zatrudniony w spółce Polskie Domy Drewniane, odszedł w 2021 r. i rozpoczął własną działalność konsultingową w obszarze przedsiębiorczości leśnej oraz budownictwa energooszczędnego.

Jest człowiekiem otwartym na dialog oraz konsekwentnym w dążeniu do realizacji wyznaczonych zadań.  

Ukończone studia podyplomowe:

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Studia Podyplomowe -Zarządzanie Gospodarstwem Leśnym,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

Politechnika Gdańska, Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami,

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie,  Studia Podyplomowe – Coaching.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim