Aktualności Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu na Zastępców Dyrektora w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zakończyła proces rekrutacyjny na stanowiska zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej oraz zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. Konkurs, który przyciągnął uwagę wielu pracowników z terenu RDLP, przebiegał w ścisłej zgodzie z wyznaczonymi standardami i zakończył się wyborem dwóch wyjątkowych kandydatów.

Nabór wewnętrzny na stanowisko zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza liczba 12 chętnych pracowników, zamierzających objąć tę odpowiedzialną funkcję. Również na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych zgłosiło się 8 kompetentnych kandydatów.

Przez cały proces rekrutacyjny czuwała 6-osobowa komisja konkursowa, w której składzie znalazł się przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, pełniący rolę obserwatora. To zespół ekspertów, który ścisłe przestrzegał procedur konkursowych, zapewniając uczciwość i przejrzystość procesu.

Konkurs składał się z trzech etapów, poczynając od analizy ofert pod względem formalnym (I etap), poprzez wybór najlepszych ofert do dalszego etapu rekrutacji (II etap), aż po przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami i ostateczny wybór najlepszego spośród nich (III etap).

Na zakończenie konkursu, z przyjemnością ogłaszamy, że na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej został wybrany Pan Marek Kowalewski. Jego doświadczenie, wiedza oraz zaangażowanie w sprawy leśnictwa sprawiły, że komisja uznała go za najlepszego kandydata.

Natomiast na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych wybrano Panią Sławomirę Wcisło. Jej umiejętności zarządcze oraz zdolności analityczne przekonały komisję konkursową, że to właśnie ona najlepiej sprosta wyzwaniom związanym z obszarem ekonomicznym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Obydwoje zastępców dyrektora są już gotowi do pełnienia swoich funkcji i współpracy z całą społecznością RDLP. Mamy pewność, że ich profesjonalizm i zaangażowanie przyczynią się do dalszego rozwoju Lasów Państwowych na terenie naszego regionu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział oraz życzymy Panu Markowi Kowalewskiemu i Pani Sławomirze Wcisło owocnej i satysfakcjonującej pracy na nowych stanowiskach. Wspólnie będziemy dbać o bogactwo naszych lasów oraz rozwój gospodarczy regionu..