Aktualności

W związku z serią nieprawdziwych informacji oraz wypowiedzi mogących wprowadzać opinię publiczną w błąd, a dotyczących nieprzedłużania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku Certyfikatu FSC oświadczam:

Wydarzenia

Od niemalże 20 lat podejmowane są działania zmierzające do powstrzymania wymierania krajowej populacji rybołowa Pandion haliaetus. Komitet Ochrony Orłów poinformował, że wreszcie doczekaliśmy się przełomu.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zaprasza na V Submisję Drewna Cennego. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Starogard w dniu 3 marca br. o godz. 9.30, natomiast w dniu 4 marca o godz. 11.00 nastąpi ogłoszenie wyników.

Oferta łowiecka

Odwiedzając pomorskie obwody łowieckie Lasów Państwowych myśliwi mogą liczyć na profesjonalną obsługę polowań, bogatą ofertę łowiecką, gościnność i miłą atmosferę

Zagrożenie pożarowe

Leśnicy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić straż, nadleśnictwo lub właściciela lasu.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.