Aktualności Aktualności

Spotkanie kierownictw trzech Regionalnych Dyrekcji LP z Wojewodą Pomorską

Odbyło się istotne spotkanie kierownictw Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) z Gdańska, Torunia i Szczecinka z Panią Wojewodą Pomorską, Beatą Rutkiewicz. Głównym celem tego spotkania było omówienie współpracy między leśnikami a władzami wojewódzkimi w kontekście strategii rozwoju Województwa Pomorskiego.

Podczas dyskusji poruszono szereg istotnych kwestii mających na celu nawiązanie ścisłej współpracy między Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych a władzami wojewódzkimi. Uczestnicy uznali, że konieczne jest uwzględnienie działalności Lasów Państwowych w strategii rozwoju Województwa Pomorskiego, co przyczyni się do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiskowymi regionu.

W trakcie spotkania ustalono konkretne działania, których celem jest poprawa współpracy i efektywności przedsięwzięć instytucji reprezentowanych przez uczestników. RDLP w Gdańsku przeanalizuje oraz zaproponuje rozwiązania dotyczące dostępu do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych na potrzeby inwestycji samorządowych. Ponadto, wszystkie RDLP podejmą działania mające na celu poprawę koordynacji inwestycji Lasów Państwowych z projektami samorządowymi oraz zwiększenie aktywności leśników w kontaktach z samorządami, między innymi poprzez udział przedstawicieli nadleśnictw w sesjach rad gmin i powiatów.

Istotnym aspektem omawianym podczas spotkania było także zwiększenie transparentności i dialogu przy tworzeniu Planów Urządzania Lasu. Na zakończenie omówiono warunki eksportu drewna okrągłego. W celu lepszego zrozumienia i uregulowania tego procesu, planowane jest zorganizowanie spotkania instytucji związanych z kontrolą obrotu drewna.