Aktualności Aktualności

Obszary leśne objęte decyzją o tymczasowym wstrzymaniu pozyskania drewna

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024 r. na wyznaczonych obszarach Nadleśnictwa Gdańsk zostało tymczasowo wstrzymane pozyskiwanie drewna.

W załączeniu znajduje się mapa obszarów, objętych wspomnianą decyzją ministra. Mapa ta, ma na celu umożliwienie Państwu zlokalizowanie obszarów podlegających czasowemu ograniczeniu pozyskania.

Obszary leśne nieobjęte decyzją ministra nadal są zarządzane zgodnie z Planem urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2015-2024.

Należy zwrócić uwagę, że decyzja Ministra Klimatu i Środowiska o tymczasowym wstrzymaniu pozyskiwania drewna dotyczy wyłącznie Nadleśnictwa Gdańsk. Pozostałe nadleśnictwa, wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, nie są objęte tymczasowym ograniczeniem.