Aktualności Aktualności

Powołanie nowego Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje o zakończeniu procesu rekrutacyjnego na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk. Konkurs przeprowadzony został zgodnie z ustalonymi standardami i zakończył się powołaniem Pana Sebastiana Klisza.

Nad przebiegiem procesu rekrutacji czuwała 7-osobowa komisja konkursowa, w której skład wchodzili również przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jest to pierwszy taki przypadek wyłonienia nadleśniczego w Polsce w drodze konkursu przy udziale przedstawiciela Marszałka województwa, co stanowi istotny krok w kierunku ustanowienia nowych, bardziej transparentnych standardów w procesie wyboru kierownictwa Nadleśnictw.

Konkurs składał się z trzech etapów: analizy ofert pod względem formalnym, selekcji najlepszych ofert do dalszego etapu rekrutacji oraz przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami i ostatecznego wyboru najlepszego spośród nich.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie oraz życzymy Panu Sebastianowi Kliszowi owocnej i satysfakcjonującej pracy na nowym stanowisku. Zapraszamy również do zapoznania się ze sylwetką nowego nadleśniczego.

***

Sebastian Klisz jest gdańszczaninem, który swoją ścieżkę zawodową związał z pomorskimi lasami. 

Ukończył Wydział Leśny na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, gdzie zdobył tytuł mgr inż. leśnictwa. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku jako stażysta w Nadleśnictwie Wejherowo, następnie pracował na stanowiskach: specjalisty, podleśniczego  i leśniczego. W roku 2012 objął stanowisko specjalisty w Wydziale Kontroli i Ochrony Mienia a następnie stanowisko  Naczelnika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. W trakcie swojej pracy zawodowej sukcesywnie poszerzał wiedzę z różnych dziedzin i obszarów. Ukończył studia podyplomowe  „Ochrona Parków Narodowych” na  SGGW w Warszawie, „Szkoła Zarządzania” na Uniwersytecie Gdańskim, „Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” na Politechnice Gdańskie. Na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzadzaniu. Od dwunastu lat swoją wiedzą z zakresu leśnictwa dzieli się ze studentami jako wykładowca na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Biegle posługuje się językiem angielskim.

W pracy ceni sobie profesjonalizm i zaangażowanie oraz współpracę uważając, że największą wartością firmy są ludzie.