Aktualności Aktualności

Spotkanie Leśników i Zakładów Usług Leśnych

Ostatnie spotkanie leśników i przedstawicieli zakładów usług leśnych skupiło się na omówieniu kluczowych wyzwań oraz perspektyw rozwoju branży. Uczestnicy podkreślili konieczność poprawy efektywności operacyjnej, budowania silnych relacji oraz adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Wspólna determinacja uczestników stanowi solidną podstawę dla przyszłego rozwoju sektora leśnego.