Aktualności Aktualności

Komunikat ws. odwołania Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaliska

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że w dniu 8 marca 2024 r. został odwołany Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska. Powyższa decyzja została podyktowana wynikami kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie, których konsekwencją jest także powiadomienie właściwych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach. Celem priorytetowym Regionalnej Dyrekcji jest przede wszystkim przywrócenie w naszej instytucji poszanowania dla prawa i wewnętrznych regulacji.