Wydawca treści Wydawca treści

Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości - RDLP w Gdańsku

OGŁOSZENIE
Dyrektora RDLP w Gdańsku
o naborze wewnętrznym
na stanowisko: starszego referenta/specjalisty ds. rachunkowości i księgowości


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w formie papierowej wyłącznie podczas prowadzonych naborów. Miejsce i formę składania aplikacji o pracę określają ogłoszenia o naborach. Nie pozyskujemy dokumentów rekrutacyjnych poza prowadzonymi naborami.

 

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.