Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna.

    Drewno, surowiec powszechnie występujący, ogólnie dostępny i w pełni  odnawialny - jest materiałem, od wieków towarzyszącym nam w codziennym życiu. Jego niepowtarzalną, obok użytkowych i estetycznych walorów zaletą jest fakt, że nie pozostawia po sobie uciążliwych i trudnych do zagospodarowania odpadów. Proces, w którym powstaje jest naturalny i przyjazny dla środowiska.

W roku 2018 Nadleśnictwa RDLP Gdańsk planują pozyskanie następujących grup sortymentów drzewnych w  ilości ( m3):

 drewno ogółem

2 661 244

 w tym:

 

 drewno tartaczne iglaste (W0)

518 523

 drewno tartaczne liściaste (W0)

188 770

 drewno okleinowe i sklejkarskie liściaste (WA1, WB1)

8 703

 papierówki, żerdzie, opał - iglaste (S)

1 092 975

 papierówki, opał liściaste (S)

331 389

 drobnica iglasta i liściasta (M)

112 825

 

     Zasady sprzedaży drewna na terenie RDLP Gdańsk w 2018 roku określa Zarządzenie nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ZM.800.2.2016.,

***

W trosce o równy dostęp do zakupu surowca przez wszystkie podmioty gospodarcze przerabiające drewno, w 2007 roku po raz pierwszy wprowadzono sprzedaż na zasadzie rokowań internetowych. Stworzono w tym celu unikalne systemy informatyczne o nazwie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno i e-drewno.

Portale stanowią wyodrębnione bazy danych systemu informatycznego Lasów Państwowych, które zawierają szereg raptularzy z łączami umożliwiającymi nabywcom surowca drzewnego zarejestrowanie się w roli użytkownika oraz składanie poprzez portale ofert zakupu drewna.

Mieszkańcy wszystkich miejscowości mają możliwość zakupu drewna na potrzeby własne, nie związane z przerobem lub obrotem drewna, bezpośrednio w nadleśnictwach w ramach sprzedaży detalicznej.

Cenniki cen detalicznych nadleśnictw publikowane są Biuletynie Informacji Publicznej BIP w zakładkach: Nadleśnictwa i Zakłady regionalne - wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.