Sprzedaż drewna

Drewno, surowiec powszechnie występujący, ogólnie dostępny i w pełni odnawialny - jest materiałem, od wieków towarzyszącym nam w codziennym życiu. Jego niepowtarzalną, obok użytkowych i estetycznych walorów zaletą jest fakt, że nie pozostawia po sobie uciążliwych i trudnych do zagospodarowania odpadów. Proces, w którym powstaje jest naturalny i przyjazny dla środowiska.

W roku 2023 Nadleśnictwa RDLP Gdańsk planują pozyskanie następujących grup sortymentów drzewnych w  ilości ( m3):

 Drewno ogółem

1 570 088

 w tym:

 

 drewno tartaczne iglaste (W0)

550 548

 drewno tartaczne liściaste (W0)

171 237

 drewno okleinowe i sklejkarskie liściaste (WA1, WB1)

4 534

 papierówki, żerdzie, opał - iglaste (S)

542 664

 papierówki, opał liściaste (S)

260 606

 drobnica iglasta i liściasta (M)

45 033

Zasady sprzedaży drewna w 2023 roku określa Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna
w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022 – 2023.

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno

***

Mieszkańcy wszystkich miejscowości mają możliwość zakupu drewna na potrzeby własne, nie związane z przerobem lub obrotem drewna, bezpośrednio w nadleśnictwach w ramach sprzedaży detalicznej.

Cenniki cen detalicznych publikowane są m.in. na stronie www poszczególnych nadleśnictw  w zakładce: Informacje/Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek.

Dane kontaktowe do poszczególnych Nadleśnictw znajdują się na stronie: https://www.gdansk.lasy.gov.pl/ w zakładce „KONTAKT”.