Projekty krajowe

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" jest kontynuacją projektu małej retencji nizinnej realizowanego przez Lasy Państwowe przy udziale funduszy unijnych.

Projekty międzynarodowe

RDLP w Gdańsku realizuje projekt „Attractive Hardwoods”

Projekty rozwojowe

Lasy Państwowe realizują aktualnie 14 projektów rozwojowych

Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne

Projekt, którego celem jest stworzenie standardu Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego.