Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku swą działalnością obejmuje lasy położone na terenach województwa pomorskiego, oraz części województw warmińsko – mazurskiego i kujawsko - pomorskiego.

Historia

Chociaż początki polskiej administracji Lasów Państwowych na Pomorzu sięgają narodzin II Rzeczypospolitej, to działalność Gdańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych rozpoczęła się po II wojnie światowej, po powołaniu jej 1 kwietnia 1945 r. przez ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.