Aktualności Aktualności

Oświadczenie: Wycofanie się z pozwów i zaproszenie do otwartego dialogu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku oraz jej podległe nadleśnictwa wycofują się ze wszystkich pozwów skierowanych w przeszłości przeciwko osobom, które krytycznie wypowiadały się na temat naszej działalności. Uważamy, że sąd nie jest właściwym miejscem na rozstrzyganie debaty dotyczącej funkcjonowania Lasów Państwowych.

Naszym celem jest otwarty dialog oparty na zasadach demokratycznego dyskursu, który umożliwia konstruktywną wymianę poglądów i wspólne poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla społeczeństwa i środowiska.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, rozpoczynamy nowy etap współpracy z lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do aktywnego udziału w procesie konsultacji społecznych, które będą miały istotny wpływ na przyszłość naszych lasów.