Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadzorowane.

Na terenie RDLP Gdańsk wszyscy Starostowie ( 18 ) powierzyli Nadleśniczym pełnienie nadzoru – na łącznej powierzchni 50.171 ha.

     Zgodnie z zapisami art. 5 Ustawy o Lasach organem sprawującym nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa jest Starosta . Może on powierzyć sprawowanie w jego imieniu nadzoru, właściwemu terytorialnie Nadleśniczemu .
      Na terenie RDLP Gdańsk wszyscy Starostowie ( 18 ) powierzyli Nadleśniczym pełnienie nadzoru – na łącznej powierzchni 50.171 ha.
Wyłączone z nadzoru są, ze względu na ich specyfikę, lasy komunalne dużych aglomeracji ( 2.517 ha ).
Ze względu na wielkość obszaru lasów nadzorowanych nadleśnictwa można podzielić na 4 grupy:
1. do 1.000 ha - ( 4 ) – Choczewo ( 423 ) , Elbląg ( 440 ) , Cewice ( 868 ) , Lębork ( 893 ) ,
2. 1.001 – 3.000 ha – ( 4 ) – Wejherowo ( 1.682 ) , Kwidzyn ( 1.825 ) , Kolbudy ( 1.871 ) , Gdańsk ( 2.399 ),
3. 3.001 – 5.000 ha – ( 4 ) - Lubichowo ( 3.171 ), Kaliska ( 3.745 ) , Starogard ( 4.245 ) , Strzebielino ( 4.730 ),
4. powyżej 5.000 ha – ( 3 ) Kartuzy ( 6.698), Kościerzyna ( 8.396) , Lipusz ( 8.785 ).
Współpraca Nadleśnictw ze Starostwami układa się bardzo dobrze. Poprzez systematyczne , wieloletnie działania informacyjne RDLP i Nadleśnictw doprowadzono do objęcia uproszczonymi planami urządzania lasu praktycznie 100% powierzchni lasów prywatnych , co w znacznej mierze ułatwia sprawowanie powierzonego nadzoru i czyni go tańszym oraz efektywniejszym .