Certyfikaty Certyfikaty

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska
Opryski na rok 2018.

Opryski na rok 2018.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubezuron niezalecaną przez FSC.
Opryski na 2014 rok

Opryski na 2014 rok

Rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę na użycie środka ochrony roślin.