Aktualności Aktualności

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku uzyskuje Certyfikat PEFC na kolejne trzy lata

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, wraz z podległymi nadleśnictwami, pomyślnie przeszła audyt odnowieniowy dotyczący przedłużenia certyfikatu PEFC FM (Forest Management). Audyt, przeprowadzony na miejscu, wykazał zgodność działań z wymaganiami certyfikacyjnymi, co pozwoliło audytorowi zarekomendować wznowienie certyfikacji. Nowy certyfikat będzie obowiązywał od 22 maja 2024 roku do 21 maja 2027 roku, zgodnie z trzyletnim cyklem certyfikacyjnym.

 

O Certyfikacie PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit, powstała w 1999 roku. Jej głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji realizowany przez niezależne jednostki certyfikujące.

 

Znaczenie Certyfikatu PEFC

Certyfikat PEFC potwierdza, że drewno i wyroby z papieru pochodzą ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony. Organizacja ta ocenia i wzajemnie uznaje krajowe systemy certyfikacji, opracowane z udziałem wielu zainteresowanych stron, co zapewnia transparentność i rzetelność procesu.

 

Zasięg i wpływ PEFC

PEFC International obejmuje obecnie 39 krajowych systemów certyfikacji leśnej, z czego 35 przeszło rygorystyczny proces oceny, który obejmował publiczne konsultacje oraz ocenę niezależnych ekspertów. Te systemy odpowiadają za certyfikację 264 milionów hektarów lasów, dostarczających miliony metrów sześciennych certyfikowanego drewna na rynek, co czyni PEFC największym światowym systemem certyfikacji leśnej.