Aktualności Aktualności

Bezpieczny Las 24

Od 27 maja do 5 czerwca Straż Leśna na terenie całej Polski, w tym na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państowych w Gdańsku, prowadzi akcję „Bezpieczny Las 24”. Działania te są odpowiedzią na utrzymujące się wysokie zagrożenie pożarowe w lasach.

Działania Straży Leśnej mają charakter kontrolno-prewencyjny. Strażnicy będą reagować na zagrożenia pożarowe stwarzane przez osoby przebywające w lasach, zapobiegać celowym podpaleniom oraz egzekwować przestrzeganie przepisów przez odwiedzających.

W akcję „Bezpieczny Las 24” zaangażowani są wszyscy strażnicy leśni oraz inne służby, takie jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Łowiecka i Państwowa Straż Rybacka. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa lasów oraz ochrona zasobów przyrodniczych. Przypominamy, że Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich, ale obowiązują w nich określone zasady.

Strażnicy będą szczególnie dbać o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, reagując na wszelkie naruszenia, które mogą prowadzić do pożaru, jego rozprzestrzeniania się, utrudniania działań ratowniczych lub ewakuacji, na przykład poprzez tarasowanie dróg przeciwpożarowych samochodami.

Każdy pożar jest potencjalnie niebezpieczny. Mimo sprawnego systemu wykrywania pożarów, w który zaangażowane są także samoloty dysponowane przez Lasy Państwowe, każdy pożar stanowi dużą stratę dla przyrody i zagrożenie dla ludzi.