Aktualności Aktualności

Eksport drewna do Chin: Krok w rozwiązaniu problemów

W Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się 25 kwietnia br. spotkanie, którego celem było omówienie kwestii związanych z eksportem drewna poza obszar Unii Europejskiej, w tym w szczególności do Chin. W dyskusji wzięła udział pani Beata Rutkiewicz Wojewoda Pomorska wraz ze swoim pierwszym zastępcą panem Emilem Rojkiem, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dyrektorem Andrzejem Schleserem oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Zarządów Portów w Gdyni i Gdańsku, Krajowej Administracji Skarbowej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Związku Gmin Pomorskich i Polskiej Izby Przemysłu Drzewnego.

Przedstawiono tematykę związaną z procesem pozyskiwania surowca drzewnego oraz jego sprzedaży przez PGL LP. Zwrócono szczególną uwagę na brak możliwości kontroli przez Lasy Państwowe nad finalnym wykorzystaniem nabytego surowca przez firmy będące jego nabywcami. Przedstawiciele instytucji wskazali na szczególne wyzwania legislacyjne, które stoją na przeszkodzie w ewentualnym blokowaniu wywozu drewna poza obszar celny UE. Uzgodniono jednakże potrzebę dalszej współpracy i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi instytucjami, w tym w szczególności danych o charakterze pochodzenia, kraju docelowego oraz ilości transportowanego surowca.

Dzięki temu spotkaniu udało się wstępnie wypracować podstawy do dalszej współpracy oraz wymienić poglądami i doświadczeniami w zakresie problematyki związanej z eksportem surowca drzewnego.