Projekty międzynarodowe Projekty międzynarodowe

Hardwoods are good

Wsparcie przedsiębiorstw związanych z produkcją i przerobem drewna liściastego w basenie Bałtyku Południowego

       Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku była partnerem projektu finansowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Południowy Bałtyk 2007 – 2013" pt. "Hardwoods are good – wsparcie przedsiębiorstw związanych  z produkcją i przerobem drewna liściastego w basenie Bałtyku Południowego" zrealizowanego w latach 2010 – 2013 pod przewodnictwem Szwedzkiej Agencji Leśnej. Podstawowym efektem projektu obok rozwoju międzynarodowych relacji oraz identyfikacji kluczowych problemów występujących w łańcuchu przerobu drewna liściastego w poszczególnych krajach – Szwecji, Litwie, Niemczech, Polsce i obwodzie Kaliningradzkim było stworzenie podstaw procesu standaryzacji i certyfikacji Zakładów Usług Leśnych na terenie RDLP w Gdańsku. Dzięki realizacji tego projektu, powstała sieci instytucji z terenu Południowego Bałtyku COOPFOR, której celem jest pogłębianie współpracy w zakresie realizacji kolejnych działań na rzecz  naszego wspólnego regionu.

Okres realizacji projektu: luty 2010 – luty 2013.