Wydawca treści Wydawca treści

Położenie geoadministracyjne.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku swą działalnością obejmuje lasy położone na terenach województwa pomorskiego, oraz części województw warmińsko – mazurskiego i kujawsko - pomorskiego.

     Tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku położone są na Niżu Polskim, gdzie dominują osady lodowcowe sprzed 16 000 lat, ukrywając pod swoją powłoką osady starsze. Ukształtowanie powierzchni jest zróżnicowane, od 1,8 m poniżej poziomu morza w obszarze delty Wisły do 331 m nad poziomem morza na szczycie Wieżycy. Zróżnicowanie to występuje na przestrzeni około 80 kilometrów i jest wynikiem działalności lodowca, ruchów skorupy ziemskiej i działania wody.
Gdańscy leśnicy gospodarują na powierzchni ponad 304 tys. ha. Administrujemy lasami na terenie 21 powiatów i 94 gmin. Obszar podzielony jest na 15 nadleśnictw, 39 obrębów.
Przez część wypiętrzenia morenowego Pojezierza Kaszubskiego przechodzi dział wodny, kierując bystre i krótkie rzeki na północ, wprost do Bałtyku, a dłuższe meandrujące przez równiny Kociewia i Borów Tucholskich, na południowy wschód w zlewnię Wisły.
Krajobraz terenu gdańskiej RDLP jest bardzo urozmaicony. Od północy ogranicza go pas nadmorski z wydmami i Półwyspem Helskim. Nieco dalej na południe wznoszą się otaczające Trójmiasto wzgórza i kraina jezior Szwajcarii Kaszubskiej. Na południu rozciąga się równina Borów Tucholskich.
Na ziemi elbląskiej krajobraz kształtują liczne jary, wąwozy i malownicze rozcięcia erozyjne potoków spływających po zboczach wysoczyzny elbląskiej ku Zalewowi Wiślanemu.

             

 

 

Warunki lokalne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Gdańsku administruje lasami na terenie atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i turystycznym. Bezpośrednia bliskość Bałtyku i ponad milionowej aglomeracji miejskiej wyznacza gospodarce leśnej różnorodne funkcje. Do osobliwości krajobrazowych należą Półwysep Helski i Mierzeja Wiślana.
Jednym z ciekawszych obiektów leśnych na obszarze gdańskiej dyrekcji należy położona w Nadleśnictwie Wejherowo Puszcza Darżlubska. Jest to najbardziej na północ wysunięty zwarty kompleks leśny, o powierzchni ponad 17 000 ha. Urozmaiconą rzeźbą terenu i zwartymi kompleksami leśnymi charakteryzują się lasy trójmiejskie. Są one również ostoją wielu zwierząt. Na uwagę zasługuje też teren Borów Tucholskich. Stanowi on rozległy, zwarty kompleks borów sosnowych rozciągający się na obszarze kilku nadleśnictw. Najciekawszy punkt widokowy znajduje się na najwyższym wzniesieniu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Gdańsku jakim jest szczyt Wieżycy. Obserwować można stamtąd piękno krajobrazów Szwajcarii Kaszubskiej – krainy jezior i wzgórz morenowych. Perłą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku jest najstarsze w Polsce Arboretum Wirty.