Wydawca treści Wydawca treści

Leśne obiekty edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się i wyboru dla własnych potrzeb obiektu edukacyjnego spośród wszystkich, jakie stworzyli gdańscy leśnicy.

Gdańscy leśnicy  od dawna prowadzą edukację leśną społeczeństwa. W 2003 roku edukacja została wprowadzona formalnie, jako jeden z rodzajów działalności w Lasach Państwowych. Od tego czasu rozwinęły się różne jej formy, stale podnosi się poziom merytoryczny oferty edukacyjnej, jak i różnorodność obiektów edukacyjnych.

Na terenie administrowanym przez RDLP w Gdańsku  funkcjonują  trzy  podstawowe ośrodki edukacyjne:

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo– Nadleśnictwo Gdańsk

Ogród jak z bajki : nowoczesny, innowacyjny i  przygotowany  do prowadzenia niestandardowej  edukacji ekologicznej-leśnej.  Ogród powstaje od 2008 roku . Cały czas jest powiększana  znajdująca się w nim  kolekcja rzadkich roślin. Jest też część rekreacyjno-edukacyjna, przystosowana i przeznaczona do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych. W przyszłości Ogród będzie specjalizował się w kolekcjonowaniu drzew, krzewów i roślin zielnych strefy umiarkowanej i borealnej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych dla terenu Pomorza.  Tworzony jest również bogaty zbiór gatunków ginących i rzadkich w naszym  regionie oraz chronionych, a także sad starych odmian drzew i krzewów owocowych.

 Leśny Ogród Botaniczny Marszewo ma własną stronę internetową .  Oprócz aktualności, zamieszczone  są  tam scenariusze  zajęć . Można   tam  także  elektronicznie zarezerwować wybrany  przez siebie termin wizyty :   www.marszewo.edu.pl

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-leśnej "MUZA"   -  Nadleśnictwo Wejherowo

Obiekt, który już od wielu lat leśnicy wykorzystują, by przybliżyć las mieszkańcom miast i miasteczek. W  stylowym  budynku   przeprowadzane są zajęcia i warsztaty  edukacyjne. Na stałe prezentowane  są tu trzy wystawy: „Świat roślin", "Zwierzęta naszych lasów" oraz "Gospodarka leśna". Obiekt wyposażony  też jest w eksponaty i sprzęt audiowizualny oraz w ciekawą, przestrzenną architekturę. Umożliwia ona  prowadzenie atrakcyjnych zajęć w terenie , prelekcji, warsztatów i konkursów. Więcej informacji na stronie Nadleśnictwa Wejherowo.

  

 

Centrum Edukacji Ekologicznej   - Nadleśnictwo Lębork

Znajduje się w Uroczysku Drętowo. To  wyjątkowo pięknie położone  miejsce przyciąga rzesze mieszkańców powiatu lęborskiego. Znajduje się  tu  leśna sala edukacyjna, w której prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Bogata w eksponaty,   wyposażona w sprzęt multimedialny pozwala w sposób przystępny i ciekawy przedstawić   przyrodę Nadleśnictwa Lębork  oraz pracę leśników.  Celom edukacyjnym służy również rozpoczynająca się przy Sali  ścieżka przyrodnicza.     Składa się ona  z dwóch etapów: pierwszy z nich jest przeznaczony dla młodszej grupy zwiedzających. Natomiast drugi powstał z myślą   o  wytrwałych piechurach, dla których nagrodą za trud  jest  możliwość wejścia na wieżę widokową, skąd  rozciąga się panorama Lęborka i okoliczne lasy. Na terenie ścieżki znajduje się również druga wieża, która służy jako ptasie obserwatorium. Na ścieżce tej znajdują się  również tablice dydaktyczne prezentujące gatunki drzew i krzewów naszych lasów.

  

 

Na terenie nadleśnictw RDLP w Gdańsku przygotowanych jest łącznie prawie 200 obiektów , gdzie leśnicy  aktywnie mogą realizować  zadania z zakresu edukacji, pomagając w ten sposób szkołom w działaniach zbieżnych z edukacją leśną. Oprócz  wymienionych ośrodków w edukacji społeczeństwa wykorzystywane są inne obiekty, jak:

Leśne ścieżki edukacyjne -   łącznie jest ich  44.    Są to wytyczone i oznakowane trasy   w środowisku przyrodniczym, głównie leśnym. Umożliwiają one zdobywanie wiedzy i umiejętności z przewodnikiem lub samodzielnie.

Izba edukacji leśnej i wiaty edukacyjne - łącznie 34  obiekty.

Punkt edukacji leśnej –  na terenie RDLP w Gdańsku jest  także 38  oznakowanych miejsc w terenie przygotowanych  do prowadzenia edukacji leśnej.