Projekty międzynarodowe Projekty międzynarodowe

Nature Hardwoods

Zarządzanie lasami i ochrona przyrody w lasach liściastych na mocy Dyrektywy Natura 2000

        W wyniku realizacji projektu „Hardwoods are good – wsparcie przedsiębiorstw związanych z produkcją i przerobem drewna liściastego w basenie Bałtyku Południowego", a także dzięki pogłębionej analizie zagadnień dotyczących zasad wdrażania dyrektyw UE w zakresie Natura 2000, RDLP w Gdańsku wraz ze Szwedzką Agencją Leśną oraz Żmudzkim Parkiem Narodowym z Litwy pozyskały dodatkowe finansowanie w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w programie „Seed Money" na przeprowadzenie projektu pt.: „Nature Hardwoods – zarządzanie lasami i ochrona przyrody w lasach liściastych na mocy Dyrektywy Natura 2000". Projekt ten jest jednym z dziewięciu tego typu realizowanych w Polsce i jednocześnie jednym z czterech na Pomorzu. Jego podstawowym celem jest identyfikacja problemów i przygotowanie spójnego docelowego projektu, gotowego do złożenia w formie aplikacji w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Dzięki jego realizacji RDLP w Gdańsku znajduje się w awangardzie instytucji najefektywniej przygotowujących się do wdrażania przyszłego budżetu UE.

            W chwili obecnej trwa przygotowanie raportu na temat aktualnego stanu wdrażania dyrektyw Natura 2000, głównych aktorów biorących udział w ich implementacji oraz wynikających z tego dla środowiska szansach i zagrożeniach. W maju 2014 roku planowane jest spotkanie warsztatowe partnerów na terenie Żmudzkiego Parku Narodowego na Litwie w celu  ostatecznego opracowania ram docelowego projektu przy udziale potencjalnych partnerów z poszczególnych krajów Południowego Bałtyku.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2013 – sierpień 2014.