Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna.

Edukacja leśna jest jednym z zadań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Gdańscy leśnicy upowszechniają wiedzę o środowisku, zrównoważonej gospodarce leśnej, racjonalnym korzystaniu z jego zasobów oraz przybliżają społeczeństwu specyfikę swojej pracy.

Dlaczego edukacja leśna  jest ważna ?

        Często  nie zdajemy sobie sprawy, w jakim stopniu las może być swoistą  przestrzenią  doświadczeń, które pomogą nam dostrzec to, co w życiu może być istotne. Wiedza nabyta w edukacji leśnej pozwala przekształcać   wiele abstrakcyjnych    pojęć  w wartościowe i praktyczne   doświadczenia. Odnosi się to m.in. do takich zagadnień, jak:

⇒  Szacunek dla natury

⇒  Poczucie odpowiedzialności za nasze działania dzisiaj i dla egzystencji przyszłych pokoleń

⇒ Zaufanie  i zrozumienie, że  mimo klęsk żywiołowych natura  sama potrafi się odbudować.

Edukacja leśna nie jest panaceum na nasze cywilizacyjne wychowanie. Jednak dla  dzieci i młodzieży z pewnością  może być ważnym  wkładem w zrównoważony rozwój ich  osobowości.

Jak  leśnik uczy ?

            Lasy   należące do  RDLP  w  Gdańsku są  niezwykle atrakcyjne dla turystów, miłośników  przyrody i wszystkich, którzy cenią sobie wypoczynek  na łonie natury. Leśnicy  oprócz  swoich codziennych  obowiązków   związanych m.in.  z ochroną, hodowlą lasu czy nadzorowaniem prac  przy pozyskiwaniu  drewna  prowadzą również  szeroko rozumiane zajęcia edukacyjne .

 

W  każdym z nadleśnictw RDLP w Gdańsku realizowany jest program edukacji leśnej społeczeństwa . Wytyczne takiego  programu leśnicy  przygotowują  zarówno w skali całej dekady, jak i na poszczególne lata.  Uwzględniają przy tym  zachodzące zmiany gospodarcze i społeczno-polityczne oraz kształtowanie się relacji między dzisiejszymi działaniami leśnictwa i ochrony przyrody w lasach, a ich konsekwencjami dla następnych pokoleń.

Formy edukacji leśnej realizowane przez pracowników nadleśnictw są różnorodne:  największym powodzeniem cieszą się  lekcje terenowe w lesie, prowadzone na trasach  ścieżek  dydaktycznych i w  punktach edukacyjnych (np. szkółkach leśnych).  Lasy należące do RDLP w Gdańsku posiadają:  3 ośrodki edukacji leśnej, 44 leśne ścieżki edukacyjne i 28 leśnych wiat edukacyjnych. Realizowane są  tam   zajęcia, podczas których   leśnicy prezentują ekosystemy leśne, ich funkcje oraz   cele i zadania gospodarki leśnej. Ponadto    wskazują  walory  rodzimej  przyrody i promują kulturę leśną.

Gdańscy leśnicy nie tylko przekazują  wiedzę o środowisku na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. 
Edukacja prowadzona jest także przez leśników  podczas   organizowanych   na terenie poszczególnych nadleśnictw RDLP  imprez okolicznościowych , wystaw  tematycznych , festynów czy konkursów. Warto tu wspomnieć o  największym Leśnym  Festynie Edukacyjnym. Jest on  organizowany od wielu lat na początku września - niegdyś w  Sopocie a od 2015 roku w Gdyni. Festyn przyciąga  kilkudziesięciotysięczne rzesze miłośników przyrody. To właśnie oni całymi rodzinami aktywnie biorą udział w przygotowanych przez leśników konkursach, grach i quizach. Poza tym wszystkim zainteresowanym osobom   leśnicy przekazują aktualną wiedzę  dotyczącą problematyki kształtowania i ochrony ekosystemów leśnych oraz pełnienia przez nie funkcji gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Najmłodsi zaś mogą dotknąć, zobaczyć i poznać  niemal wszystko, co związane jest z lasem.

Dlaczego edukacja leśna ?

             Celem działań edukacyjnych podejmowanych przez leśników jest  również promowanie proekologicznej, wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i właściwego stosunku do lasu oraz wykonywanych w  nim prac gospodarczych.  W ramach tych działań podejmowana jest współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi i turystycznymi. Takie zadania wypełniają  również  Leśne Kompleksy Promocyjne. Na terenie RDLP w Gdańsku  funkcjonują dwa  takie kompleksy : „Lasy Oliwsko-Darżlubskie" i „Lasy Elbląsko-Żuławskie".

Nadleśnictwa, które administrują tym terenem czyli :Gdańsk, Wejherowo i Elbląg  w ramach LKP, prowadzą różnorodne działania informacyjno- edukacyjne.  Mają na celu takie  ukierunkowanie turystyki i potrzeb rekreacyjnych społeczeństwa,  aby nadmierna ilość odwiedzających lasy turystów nie zagrażała przyrodzie. Nowoczesne obiekty służące edukacji i rekreacji poprawiają  jakość wypoczynku. Jednocześnie nie dopuszczają do nadmiernej eksploatacji niektórych obszarów leśnych: np. upraw młodych drzew, stref ochrony roślinności rzadkiej, czy miejsc gniazdowania ptaków.

    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku  w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa pełni głównie rolę koordynującą, doradczą i wspierającą działalność edukacyjną nadzorowanych nadleśnictw. W celu umówienia zajęć  należy skontaktować się  z edukatorem leśnym z danego nadleśnictwa (tabela poniżej - kliknięcie w imię lub nazwisko uruchamia pocztę). Zapraszamy.

Cewice

Aleksandra

Olenderek

59 861 34 46

606 210 107

Choczewo

Lidia

Grochalska

58 572 26 31

 

Elbląg

Jarosław

Mytych

55 230 85 55

602 306 782

Gdańsk

Witold

Ciechanowicz

58 580 01 42     

602 318 805

Kaliska

Jakub

Piechowiak

58 58 83 581

795 533 763

Kartuzy

Jacek

Duda

58 685 29 42

606 929 953

Kolbudy

Małgorzata

Olszewska - Hagno

58 682 67 18   

 698 651 257

Kościerzyna

Ewa

Gołuńska

58 686 29 32

694 493 325

Kwidzyn

Monika

Wudarczyk

55 279 32 14

607 080 794

Lębork

Alicja

Kąckowska

59 863 59 57

 882 418 803

Lipusz

Jan

Kowalke

 

667 003 510

Lubichowo

Radosława

Krysiak

58 588 58 72   

694 493 613

Starogard

Karol

Skonieczny

58 56 33 260     

694 493 727

Strzebielino

Lilianna

Koszutowska

58 678 20 78 wew.105

 666 403 793

Wejherowo

Izabela

Kashyna-Pleskot

58 672 98 06     

662 358 945