Ochrona lasu. Ochrona lasu.

OCHRONA LASÓW PRZED BRUDNICĄ MNISZKĄ

Na terenie Nadleśnictwa Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że w dniach od 24 maja do dnia 30 czerwca 2019 r. na terenie Nadleśnictwa Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce (Lymantria monacha L.).

Na podstawie materiałów prognostycznych zebranych jesienią 2018 r.  przez służby ochrony lasu stwierdzono wysokie zagrożenie dla drzewostanów sosnowych ze strony brudnicy mniszki. Wstępnie oszacowano, że zagrożonych jest ok. 8,8 tyś. ha powierzchni leśnej. Leśnicy od wczesnej wiosny nadal monitorują zagrożony obszar   i na podstawie prowadzonych badań (liczenie ilości gąsienic tego motyla) podejmą ostateczną decyzję co do wielkości powierzchni objętej zabiegiem ratowniczym.

Zabieg prewencyjny będzie wykonany metodą lotniczą i obejmie wyłącznie tereny leśne. Wykonany zostanie w rygorach przepisów prawa polskiego oraz UE. O zabiegu poinformowane zostaną wszystkie właściwe organy administracji Rządowej i Samorządowej. Do wykonania zabiegu użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie DIMILIN 480 SC zarejestrowany do użycia na terenie UE oraz  w Polsce, na mocy Decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia 02.03.2018r.

Środek ten jest od lat powszechnie stosowany między innymi na terenach sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. Jest środkiem o działaniu żołądkowym co oznacza, że działa wyłącznie na owady zjadające igliwie drzew.

Zastosowana dawka środka to 0,10 l/1 ha lasu. Środek ten w dawce poniżej 0,375 l/1ha jest nieszkodliwy dla pszczół więc okres karencji w tym wypadku nie będzie wymagany.    

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla polskich lasów szkodnikiem drzew (w stadium gąsienicy). Cechuje ją wysoka rozrodczość, wskutek czego, w sprzyjających warunkach, pojawia się pasowo (gradacja). Jest typowym polifagiem, atakującym w pierwszej kolejności prawie wszystkie gatunki drzew iglastych (w szczególności świerki i sosny), a z braku bazy żerowej (gradacja) gąsienice atakują drzewa liściaste, krzewy, a nawet rośliny runa leśnego. Jedna gąsienica brudnicy mniszki, przez cały okres żerowania (maj/czerwiec) jest wstanie pożreć około 200 igieł sosnowych, lub nawet 1000 igieł świerkowych. Żer gąsienic pozbawia w ten sposób drzewa aparatu asymilacyjnego, czego następstwem jest ograniczenie fotosyntezy i oddychania, a w efekcie końcowym prowadzi do śmierci rośliny. Największa gradacja tego szkodnika miała miejsce w Polsce w latach 1978-1984. W okresie kulminacyjnym jej rozwoju, w 1982 r. opryskiem objęto 2 303 000 ha lasów. Do wykonania zabiegów użyto wtedy 159 samolotów i 23 śmigłowce.