Ochrona lasu. Ochrona lasu.

Krajowa narada służb ochrony lasu w Szymbarku.

Kaszubskie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (RDLP w Gdańsku) gościło w dniach 8 i 9 kwietnia uczestników dorocznej narady dot. ochrony lasu.

         Przedstawiciele wszystkich regionalnych dyrekcji LP, Dyrekcji Generalnej LP, Zespołów Ochrony Lasu, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wyższych Uczelni Leśnych i Zespołu Szkól Leśnych z Tucholi oraz Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, firm produkujących środki Ochrony roślin, prasy leśnej i miejscowych nadleśnictw dyskutowali o aktualnych problemach ochrony lasu i trudnościach z tym związanych.


      Naradę otworzył i gości powitał Jan Szramka, dyrektor RDLP w Gdańsku. Informację o RDLP Gdańsk i problemach gospodarowania w lasach regionu przedstawił zastępca dyrektora RDLP w Gdańsku, Jerzy Fijas. Na zakończenie części inauguracyjnej narady głos zabrała Elżbieta Gostkowska, nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy, gospodarz terenu, która życzyła wszystkim owocnych obrad i przyjemnego pobytu.
      Pani naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów DGLP Aldona Perlińska przedstawiła program narady, skład tegorocznej komisji uchwał i wniosków oraz omówiła realizację wniosków z narady ubiegłorocznej.
      Następnie omówiono i podsumowano rzeczowe i finansowe wykonanie zadań z ochrony lasu w roku 2013 jako całych LP i w poszczególnych dyrekcjach regionalnych. Kolejnym realizowanym tematem były sprawy bieżące, które zdominowały problemy związane z wykonywaniem ratowniczych oprysków agrolotniczych przeciwko szkodnikom liściożernym. Bardzo wąska gama możliwych do wykorzystania środków chemicznych, coraz bardziej rygorystyczne przepisy ich stosowania, nieprecyzyjne zapisy różnych aktów prawnych tego dotyczących, wywołały bardzo ożywioną dyskusję zakończoną kilkoma pilnymi wnioskami do realizacji przez DGLP.


     Kolejnym tematem była polityka pestycydowa LP którą omówiła, także w kontekście certyfikacji FSC, Pani Agnieszka Hamera, pracownik Wydziału Ochrony Ekosystemów DGLP. Pan Damian Zieliński, Pracownik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami Leśnymi DGLP przedstawił informację nt problemów związanych z certyfikacja FSC i PEFC. Następnie naukowcy z IBL-u przedstawili informacje nt występowania szkodników owadzich w 2013 roku i prognozę zagrożenia na rok 2014, a Pani prof. Barbara Głowacka omówiła Integrowane Metodyki Ochrony Roślin w Leśnictwie.
     W dyskusji podsumowującej głos zabierali pracownicy ZOLi, naukowcy z IBL-u, przedstawiciele regionalnych dyrekcji, Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciel Zespołu Szkól Leśnych z Tucholi. Pani Agnieszka Hamera z DGLP przedstawiła projekty wniosków z narady do realizacji.
Na zakończenie pierwszego dnia narady miała miejsce uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę kierownika Zespołu Ochrony Lasu w Łodzi, Andrzeja Rodziewicza.

  


      W kolejnym dniu, w trakcie wyjazdu terenowego na teren nadleśnictw Kościerzyna i Kartuzy, uczestnicy narady zapoznali się z problemami rekultywacji i ochrony terenów pokopalnianych, ochroną osłabionych drzewostanów sosnowych, ochroną i zagospodarowaniem rozpadających się drzewostanów świerkowych.