Hodowla lasu Hodowla lasu

Hodowla lasu.

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych i podstawowych działów gospodarki leśnej.

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych i podstawowych działów gospodarki leśnej, zajmującym się czynnościami związanymi ze zbiorem nasion, produkcją sadzonek, sadzeniem lasu, pielęgnowaniem go, aż do osiągnięcia dojrzałości, a także przygotowaniem do powstania nowego, młodego lasu na miejsce wyciętego starodrzewu. Leśnicy kierują się zawsze zasadą utrzymania trwałości i ciągłego powiększania zasobów leśnych. Hodowla lasu obejmuje zespół zabiegów odnowieniowych, pielęgnacyjnych i ochronnych, które wzorowane są na procesach naturalnych. Dąży się do osiągnięcia możliwie wysokiej produkcyjności, stabilności i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych.
Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących i kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych przez:
- stopniowe osiąganie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, tj. zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów,
- zapewnianie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej,
- kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań lasów i gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym na zasadzie sprzężeń zwrotnych
                                                         

Drzewo mateczne.