Aktualności Aktualności

Uwaga! Zabieg ratowniczy przeciwko szkodnikom zagrażającym sośnie!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że w dniach od 25 maja do dnia 30 czerwca 2023r. na terenie Nadleśnictw: Kaliska, Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce (Lymantria monacha L.).

Uwaga! Zabieg ratowniczy przeciwko szkodnikom zagrażającym sośnie!

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że w dniach od 25 maja do dnia 30 czerwca 2023r. na terenie Nadleśnictw: Kaliska, Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce (Lymantria monacha L.).

Na podstawie materiałów prognostycznych zebranych jesienią 2022 r.  przez służby ochrony lasu stwierdzono wysokie zagrożenie dla drzewostanów sosnowych ze strony brudnicy mniszki. Oszacowano, że zagrożonych jest ok. 25 tyś. ha powierzchni leśnej. Służby ochrony lasu od wczesnej wiosny nadal monitorują zagrożony obszar i na podstawie prowadzonych badań (liczenie ilości gąsienic tego motyla w koronach drzew) podejmą ostateczną decyzję co do wielkości powierzchni objętej zabiegiem ratowniczym. 

Zabieg prewencyjny będzie wykonany metodą lotniczą i obejmie wyłącznie tereny leśne. Wykonany zostanie w rygorach przepisów prawa polskiego oraz UE. O zabiegu poinformowane zostaną wszystkie właściwe organy administracji Rządowej i Samorządowej. Do wykonania zabiegu użyte zostaną środki ochrony roślin o nazwie: Foray 76B i Mospilan 20SP

Foray jest środkiem mikrobiologicznym stosowanym w ochronie drzew iglastych i liściastych przed owadami zjadającymi liście. Ma działanie żołądkowe, zakłóca działanie jelit gąsienic. Jego działanie opiera się na bakterii Bacillus thuringiensis. Po spożyciu gąsienice przestają żerować. W czasie zabiegów ratowniczych zostanie zastosowana dawka 2,5 litra/ha powierzchni leśnej, na której las jest zagrożony.

Z kolei preparat Mospilan, powszechnie stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie, ma charakter kontaktowy, czyli oddziałuje na gąsienice w wyniku ich kontaktu z preparatem, uszkadzając układ nerwowy. W przypadku przedostania się do układu pokarmowego ma oddziaływanie żołądkowe. Na każdy 1 ha zagrożonych lasów zostanie zastosowane 0,15 kg preparatu rozcieńczonego w wodzie i połączonego z substancją ułatwiającą utrzymanie cieczy na powierzchni igieł, tzw. adiuwantem.    

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla polskich lasów szkodnikiem drzew (w stadium gąsienicy). Cechuje ją wysoka rozrodczość, wskutek czego, w sprzyjających warunkach, pojawia się masowo (gradacja). Jest typowym polifagiem, atakującym w pierwszej kolejności prawie wszystkie gatunki drzew iglastych (w szczególności sosny i świerki), a z braku bazy żerowej (gradacja) gąsienice atakują drzewa liściaste, krzewy, a nawet rośliny runa