Aktualności Aktualności

Nabór wewnętrzny na wolne stanowisko robotnika obsługi w Nadleśnictwie Kwidzyn

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 09:00 na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem "Nabór wewnętrzny na wolne stanowisko robotnika obsługi w Nadleśnictwie Kwidzyn".

 

Do udzielenia informacji na temat rekrutacji upoważniony jest specjalista ds. pracowniczych Pani Natalia Dmitrzak, nr tel.: 55 261-69-75.


Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane