Aktualności Aktualności

Attractive Hardwoods

RDLP w Gdańsku realizuje projekt „Attractive Hardwoods”

Projekt pt.: „Najlepsze praktyki w zakresie rozwoju turystyki, marketingu i zrównoważonego gospodarowania atrakcyjnymi lasami liściastymi" - Attractive Hardwoods stanowi kontynuację projektu „Hardwoods are good" zrealizowanego w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007 - 2013 i dotyczy działań mających na celu zwiększenie możliwości biznesowych związanych z lasami liściastymi poprzez bardziej dynamiczne i zrównoważone wykorzystanie potencjału turystycznego. Partnerstwo jest skierowane międzysektorowo do organizacji z Litwy, Polski i Szwecji działających w sektorze leśnictwa, ochrony przyrody i turystyki, z uwzględnieniem właścicieli gruntów. Przy realizacji prac przygotowawczych pomocny był instrument finansowy Seed Money Facility w ramach EUSBSR (Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego).

Współpraca transgraniczna jest w przypadku partnerów projektu i organizacji stowarzyszonych warunkiem wstępnym, pozwalającym zapewnić wspólne reagowanie na takie same wyzwania, przed którymi oni/one stoją. A są nimi np.:

  1. niedostateczne postrzeganie potrzeb/zainteresowań turystów w zakresie odwiedzenia atrakcyjnych obszarów leśnych w sąsiednich krajach,
  2. rozdrobnione i nieodpowiednio dostosowane podejście sektorowe do zarządzania zasobami lasów liściastych,
  3. słaba znajomość atrakcji turystycznych oferowanych przez lasy liściaste pośród ich potencjalnych gości z uwagi na rozproszone i nieaktualne informacje, które są dostępne wyłącznie w jednej wersji językowej
  4. słabe zainteresowanie ze strony podmiotów gospodarczych włączeniem produktów i usług ekoturystycznych związanych z lasami liściastymi do swoich ofert.

 

Celem projektu jest zwiększenie popularności wspieranych obszarów lasów liściastych jako destynacji ekoturystyki transgranicznej poprzez: połączenie możliwości w zakresie ekoturystyki, dostosowanie produktów i usług do potrzeb ekoturystyki transgranicznej oraz usprawnienie transgranicznego marketingu produktów i usług ekoturystycznych. W tym celu, w ramach projektu powiększona zostanie sieć współpracy związanej z lasami liściastymi, powstanie wspólny plan strategiczny na rzecz zdecydowanego ożywienia ekoturystyki transgranicznej związanej z lasami liściastymi, zaoferowane zostaną nowe produkty i usługi ekoturystyczne poprzez współdziałanie z interesariuszami, a także przeprowadzone zostaną działania marketingowe skierowane do podmiotów gospodarczych.

Przyrodnicze i kulturowe skarby lasów liściastych Litwy, Polski i Szwecji.

Nasz wspólny film w ramach projektu „Attractive Hardwoods” przygotowany we współpracy z partnerami z Polski, Litwy i Szwecji. Zapraszamy do oglądania.

 

Partnerstwo realizujące projekt „Attractive Hardwoods" składa się z następujących instytucji:

  1. Szwedzki Zarząd Lasów
  2. Region Blekinge
  3. Zarząd Powiatu Blekinge
  4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
  5. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
  6. Żmudzki Park Narodowy

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu „Attractive Hardwoods" .

Projekt „Attractive Hardwoods" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interrreg Południowy Bałtyk 2014 - 2020 i jest realizowany w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2019 roku.