Wydarzenia Wydarzenia

XXIV Festiwal Jazz w Lesie

Po raz 24. najlepsi polscy jazzmani i ich goście z zagranicy spotkają się w Sulęczynie.

Organizowany od 1996 roku  Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz w lesie” stał się  jedną z największych i najważniejszych letnich imprez muzycznych na Kaszubach, która swoją rangą przyczyniła się do promocji regionu w wymiarze nie tylko ogólnopolskim ale i międzynarodowym będąc jednocześnie niezwykle ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności. Zniszczone przez huragan z 2017 r. lasy, drogi i infrastruktura turystyczna powodują od dwóch lat  spadek zainteresowania turystów pobytami w  gminach dotkniętych klęską a taką właśnie jest gmina Sulęczyno. Organizacja imprez takich jak „Jazz w Lesie” pomaga mieszkańcom przetrwać ten trudny okres kryzysu.   Organizacja festiwalu istotnie przyczynia się od 23 lat do zwiększenia zainteresowania wsią i regionem jako miejscem atrakcyjnego spędzenia wypoczynku letniego oraz w znaczący sposób powoduje aktywizację lokalnego środowiska w kierunku działalności w sektorze usług turystycznych i estetyzacji wsi. Poparciem dla skuteczności tych działań  są przyznane organizatorom wyróżnienia: „Perła Kaszub” (rok 2001 – pierwsza edycja plebiscytu) w kategorii „Wydarzenie kulturalne roku” oraz „Superperła Kaszub” (rok 2013) za „wieloletnią organizację atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego promującego region w kraju i za granicą”.