Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Drewno, surowiec powszechnie występujący, ogólnie dostępny i w pełni  odnawialny - jest materiałem, od wieków towarzyszącym nam w codziennym życiu. Jego niepowtarzalną, obok użytkowych i estetycznych walorów zaletą jest fakt, że nie pozostawia po sobie uciążliwych i trudnych do zagospodarowania odpadów. Proces, w którym powstaje jest naturalny i przyjazny dla środowiska.

W roku 2016 Nadleśnictwa RDLP Gdańsk planują pozyskanie następujących grup sortymentów drzewnych w  ilości ( m3):

 drewno ogółem

1 619 123

 w tym:

 

 drewno tartaczne iglaste (W0)

448 774

 drewno tartaczne liściaste (W0)

157 287

 drewno okleinowe i sklejkarskie liściaste (WA1, WB1)

4 596

 papierówki, żerdzie , opał, iglaste (S)

661 784

 papierówki, żerdzie, opał liściaste (S)

273 818

 drobnica iglasta i liściasta (M)

72 864

 

Zasady sprzedaży drewna na terenie RDLP Gdańsk w 2016 roku określa Zarządzenie Nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zasad  sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na 2016 r.

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Zarzadzenie%20Zasady%20Sprzedazy%20Drewna%20w%20PGLLP%20na%202016.pdf.

***

W trosce o równy dostęp do zakupu surowca przez wszystkie podmioty gospodarcze przerabiające drewno, w 2007 roku po raz pierwszy wprowadzono sprzedaż na zasadzie rokowań internetowych. Stworzono w tym celu unikalne systemy informatyczne o nazwie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno i e-drewno.

Portale stanowią wyodrębnione bazy danych systemu informatycznego Lasów Państwowych, które zawierają szereg raptularzy z łączami umożliwiającymi nabywcom surowca drzewnego zarejestrowanie się w roli użytkownika oraz składanie poprzez portale ofert zakupu drewna.

Mieszkańcy wszystkich miejscowości mają możliwość zakupu drewna na potrzeby własne, nie związane z przerobem lub obrotem drewna, bezpośrednio w nadleśnictwach w ramach sprzedaży detalicznej.

Cenniki cen detalicznych nadleśnictw publikowane są Biuletynie Informacji Publicznej BIP w zakładkach: Nadleśnictwa i Zakłady regionalne - wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia.