Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
58 32 12 220
58 30 21 125

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Dyrektor
Andrzej Schleser
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marek Kowalewski
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sławomira Wcisło
58 32 12 240

Pion Dyrektora

Agnieszka Glińska – Hryckiewicz
Naczelnik Wydziału Organizacji i Społecznych Funkcji Lasu
Tel.: 58 32 12 266
Karol Błaszczyk
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Tel.: 58 32 12 229
Rafał Szadkowski
Kierownik Zespołu ds. Obronności i Ochrony Mienia
Tel.: 58 32 12 208
Małgorzata Baran
Stanowisko ds. BHP
Tel.: 58 32 12 209
Ewa Sztandarska
Kierownik Zespołu Kadr i Szkoleń
Tel.: 58 32 12 267
Piotr Neubauer
Kierownik Zespołu Rozwoju i Innowacji
Tel.: 58 321 22 50
Łukasz Plonus
Rzecznik prasowy
Tel.: 601 900 174

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marcin Naderza
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: +48 58 32 12 280
Jarosław Pawlikowski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: +48 58 32 12 273
Mariusz Lewczuk
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Tel.: +48 58 32 12 212

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Małgorzata Kidaj
Naczelnik Wydziału Księgowości, Główny Księgowy
Tel.: +48 58 32 12 253
Sławomir Kuliński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: +48 58 32 12 264
Marek Reiter
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: 58 32 12 237
Artur Andrzejewski
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: +48 58 32 12 297
Mirosław Andrejko
Kierownik Zespołu Analiz i Planowania
Tel.: 58 321 22 39