Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
58 32 12 220
58 30 21 125

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Dyrektor
Bartłomiej Obajtek
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Paweł Januschewski
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jan Borkowski
58 32 12 240

Pion Dyrektora

Ewa Sztandarska
p.o. Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr.
Tel.: 58 32 12 245
Sebastian Klisz
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Tel.: 58 32 12 229
Rafał Szadkowski
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia
Tel.: 58 32 12 208
Małgorzata Baran
Stanowisko ds. BHP
Tel.: 58 32 12 209
Jerzy Krefft
Stanowisko ds. Promocji i Mediów, Rzecznik Prasowy
Tel.: 602 216 575

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marcin Naderza
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: +48 58 32 12 280
Marek Kowalewski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: +48 58 32 12 273
Paweł Szymański
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Tel.: +48 58 32 12 212

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Sławomira Wcisło
Naczelnik Wydziału Księgowości, Analiz i Planowania, Główny Księgowy
Tel.: +48 58 32 12 253
Sławomir Kuliński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: +48 58 32 12 264
Zbigniew Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: +48 58 32 12 250
Artur Andrzejewski
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: +48 58 32 12 297