Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
58 32 12 220
58 30 21 125

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Dyrektor
Bartłomiej Obajtek
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Paweł Januschewski
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jan Borkowski
58 32 12 240

Pion Dyrektora

Katarzyna Molska-Giżycka
Naczelnik Wydziału Organizacji i Administracji
Tel.: 58 32 12 250
Sebastian Klisz
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Tel.: 58 32 12 229
Rafał Szadkowski
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia
Tel.: 58 32 12 208
Małgorzata Baran
Stanowisko ds. BHP
Tel.: 58 32 12 209
Ewa Sztandarska
Kierownik Zespołu Kadr i Szkoleń
Tel.: 58 32 12 267
Joanna Zawadzka- Jeremicz
Radca Prawny
Tel.: 58 3212241
Jerzy Krefft
Rzecznik prasowy
Tel.: 583212217

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marcin Naderza
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: +48 58 32 12 280
Marek Kowalewski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: +48 58 32 12 273
Paweł Szymański
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Tel.: +48 58 32 12 212

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Sławomira Wcisło
Naczelnik Wydziału Księgowości, Analiz i Planowania, Główny Księgowy
Tel.: +48 58 32 12 253
Sławomir Kuliński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: +48 58 32 12 264
Marek Reiter
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: 58 32 12 237
Artur Andrzejewski
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: +48 58 32 12 297