Hodowla lasu Hodowla lasu

Szkółkarstwo na terenie RDLP w Gdańsku.

28 milionów sztuk sadzonek rocznie produkują szkółki na terenie RDLP w Gdańsku.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku znajduje się 13 szkółek leśnych o łącznej powierzchni około 73 ha, na których hodowany jest materiał sadzeniowy – około 28 milionów sztuk sadzonek rocznie, z czego gatunki liściaste stanowią 60% – głównie na potrzeby odnowień i zalesień dokonywanych na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa, ale również na potrzeby indywidualnych właścicieli lasów. Nadleśnictwa wysadzają każdego roku na uprawach leśnych głównie: sosnę zwyczajną – 30%, buka zwyczajnego – 28% i dęba – 23%.
Na szkółkach leśnych prowadzona jest również hodowla specjalistyczna gatunków lasotwórczych i domieszkowych w kontenerach i namiotach foliowych. Na terenie RDLP Gdańsk znajduje się szkółka zadrzewieniowa przy arboretum w WIRTACH, na której hodowane są sadzonki drzew i krzewów leśnych oraz ozdobnych z zakrytym systemem korzeniowym, sprzedawane od wiosny do późnej jesieni dla indywidualnych nabywców. Szkółki prowadzone są przez doświadczonych leśników służących – w razie potrzeby – radą odnośnie wymagań glebowych i terenowych hodowanych sadzonek drzew i krzewów
                                     

Sadzonki drzew iglastych.