Lasy regionu

Lesistość RDLP w Gdańsku wynosi około 30%. Potencjalna roślinność naturalna to przede wszystkim obszary buczyn, kwaśnych dąbrów, subatlantyckich grądów oraz borów sosnowych i zbiorowisk nadmorskich.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Oliwsko-Darżlubskie

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Oliwsko - Darżlubskie" tworzą dwa Nadleśnictwa: Gdańsk i Wejherowo. Lasy Darżlubsko - Oliwskie to jeden z 19 takich kompleksów w Polsce

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Elbląsko-Żuławskie

Dnia 2 grudnia 2011 r. Zarządzeniem nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych utworzony został Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Elbląsko-Żuławskie”

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

Mapa(y) lasów

Zobacz interaktywną mapę turystyczną obszaru RDLP w Gdańsku.

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.