Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
58 32 12 220
58 30 21 125

ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

Dyrektor
Bartłomiej Obajtek
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Paweł Januschewski
58 32 12 220
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jan Borkowski
58 32 12 240

Pion Dyrektora

Ewa Pacholczyk
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr.
phone-abbreviation: 58 32 12 267
Sebastian Klisz
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
phone-abbreviation: 58 32 12 229
Rafał Szadkowski
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia
phone-abbreviation: 58 32 12 208
Małgorzata Baran
Stanowisko ds. BHP
phone-abbreviation: 58 32 12 209
Jerzy Krefft
Stanowisko ds. Promocji i Mediów, Rzecznik Prasowy
phone-abbreviation: 602 216 575

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marcin Naderza
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
phone-abbreviation: +48 58 32 12 280
Marek Kowalewski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
phone-abbreviation: +48 58 32 12 273
Paweł Szymański
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
phone-abbreviation: +48 58 32 12 212

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Sławomira Wcisło
Naczelnik Wydziału Księgowości, Analiz i Planowania, Główny Księgowy
phone-abbreviation: +48 58 32 12 253
Sławomir Kuliński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
phone-abbreviation: +48 58 32 12 264
Zbigniew Kaczmarczyk
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
phone-abbreviation: +48 58 32 12 250
Artur Andrzejewski
Naczelnik Wydziału Informatyki
phone-abbreviation: +48 58 32 12 297