Aktualności Aktualności

OŚWIADCZENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU

Praca leśników w lasach Trójmiasta przygotowuje te ekosystemy do nadchodzących zmian klimatycznych.

W dniu 5 października 2023 r. Prezydenci miast Sopotu i Gdańska, Jacek Karnowski i Aleksandra Dulkiewicz  na briefingu prasowym przez siedzibą RDLP w Gdańsku protestowali przeciwko gospodarce leśnej prowadzonej w Lasach Państwowych położonych wokół Trójmiasta, dla których  w  roku 2015 plan prowadzenia tejże gospodarki zatwierdził rząd koalicji PO-PSL.

        Tymczasem  włodarze wymienionych miast zaplanowali i realizują wylesienia gruntów na terenie zarządzanych przez siebie miast, tj.:  Sopot - 24 ha, a Gdańsk - 80 ha z przeznaczeniem na cele inne niż las.  Takie działanie w przestrzeni miejskiej nie jest problematyczne, natomiast gospodarka leśna prowadzona od ponad 100 lat na racjonalnych podstawach przyrodniczych, gwarantująca trwałość  lasów!  (m.in. wprowadzanie gatunków odpornych na suszę, inicjowanie młodego - silnego  pokolenia lasu, troska o jego stan sanitarny), stanowi problem. Już wkrótce, tj. po wyborach, na powierzchni ok. 3000 m2 w pobliżu Opery leśnej, rozpocznie się likwidacja  lasu komunalnego w Sopocie - obok projektowanego w trosce o środowisko rezerwatu przyrody.

        Przypominamy,  że praca leśników w lasach Trójmiasta przygotowuje te ekosystemy do nadchodzących zmian klimatycznych praca leśników w lasach Trójmiasta przygotowuje te ekosystemy do nadchodzących zmian klimatycznych.  Wyłącznie Lasy Państwowe dbają o powiększanie obszarów leśnych własności Skarbu Państwa. Tylko w ostatnich latach, mimo utraty około 200 ha powierzchni leśnych na ważne cele infrastrukturalne służące całemu społeczeństwu (trasa S6, inne drogi publiczne, przekop Mierzei, itp.), powierzchnia leśna w zarządzie nadleśnictw RDLP Gdańsk zwiększyła się.  LP wykupiły z rąk prywatnych  ponad 1000 ha  lasów oraz gruntów do zalesienia.