Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE ZEWNĘTRZNYM

Nadleśnictwo Kwidzyn ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. administracyjno-księgowych

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. do godz. 12:00 na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem "Nabór zewnętrzny na wolne stanowisko referenta ds. administracyjno-księgowych w Nadleśnictwie Kwidzyn".

 

Do udzielenia informacji na temat rekrutacji upoważniony jest specjalista ds. pracowniczych Pani Natalia Dmitrzak, nr tel.: 55 261-69-75.

 

Dokumenty składane drogą elektroniczną lub złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.