Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na stanowisko referenta ds. administarcyjno-księgowych.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 13:00 na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko referenta ds. administracyjno-księgowych w Nadleśnictwie Kwidzyn".

 

Do udzielenia informacji na temat rekrutacji upoważniony jest specjalista ds. pracowniczych Pani Natalia Dmitrzak, nr tel.: 55 261-69-75.


Dokumenty składane drogą elektroniczną lub złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.