Ochrona lasu. Ochrona lasu.

Opryski 2018.

Na terenie czterech nadleśnictw rozpoczynają się agrolotnicze opryski lasów.

Informujemy, że w dniach od 22 maja do dnia 30 czerwca 2018 r. na terenie Nadleśnictw: Kaliska, Kościerzyna, Lipusz i Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce (Lymantria monacha).  

Na czas zabiegu wprowadzony zostanie czasowy zakaz wstępu do lasu. Środek jest nieszkodliwy dla pszczół.  Okres karencji dla runa leśnego wynosi 24 godziny.

Na podstawie materiałów prognostycznych zebranych jesienią 2017 r. przez służby ochrony lasu stwierdzono wysokie zagrożenie dla drzewostanów sosnowych ze strony brudnicy mniszki. Oszacowano, że zagrożonych jest ok. 19,5 tys. ha. powierzchni leśnej. Leśnicy od wczesnej wiosny nadal monitorują zagrożony obszar i na podstawie prowadzonych badań (liczenie ilości gąsienic tego motyla) podejmą ostateczną decyzję co do wielkości powierzchni objętej zabiegiem ratowniczym.

 Zabieg prewencyjny będzie wykonany metodą lotniczą i obejmie wyłącznie tereny leśne. Wykonany zostanie w rygorach przepisów prawa polskiego oraz UE. O zabiegu poinformowane zostaną wszystkie właściwe organy administracji Rządowej i Samorządowej.

Do wykonania zabiegu użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie DIMILIN 480 S.C. zarejestrowany do użycia na terenie UE oraz w Polsce, na mocy Decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia 02.03.2018 r. Środek ten jest od lat powszechnie stosowany miedzy innymi na terenach sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. Jest środkiem o działaniu żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo.
Zastosowana dawka środka to 0,10 l./ha lasu. Środek ten  w dawce poniżej 0,375 l./ha jest nieszkodliwy dla pszczół więc okres karencji w tym wypadku nie będzie wymagany. 

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla polskich lasów szkodnikiem drzew (w stadium gąsienicy). Cechuje ją wysoka rozrodczość, wskutek czego, w sprzyjających warunkach, pojawia się masowo (gradacja). Jest typowym polifagiem, atakującym w pierwszej kolejności prawie wszystkie gatunki drzew iglastych (w szczególności świerki i sosny), a z braku bazy żerowej gąsienice atakują drzewa liściaste, krzewy, a nawet rośliny runa leśnego. Jedna gąsienica brudnicy mniszki, przez cały okres żerowania (maj/czerwiec) jest wstanie pożreć około 200 igieł sosnowych, lub nawet 1000 igieł świerkowych. Żer gąsienic pozbawia w ten sposób drzewa aparatu asymilacyjnego, czego następstwem jest ograniczenie fotosyntezy i oddychania, a w efekcie końcowym prowadzi do śmierci rośliny. Największa gradacja tego szkodnika miała miejsce    w Polsce   w latach 1978-1984. W okresie kulminacyjnym jej rozwoju, w 1982 r. opryskiem objęto 2 303 000 ha. lasów. Do wykonania zabiegów użyto wtedy 159 samolotów  i 23 śmigłowce.