Asset Publisher Asset Publisher

Nowa ekologiczna inicjatywa dla młodzieży

Od początku czerwca rusza Młodzieżowa Rada Ekologiczna. To nowa wspólna inicjatywa ministra środowiska i rzecznika praw dziecka. 1 czerwca w siedzibie Lasów Państwowych podpisano porozumienie w sprawie powołania Rady.

Od początku czerwca rusza Młodzieżowa Rada Ekologiczna. To nowa wspólna inicjatywa ministra środowiska i rzecznika praw dziecka. 1 czerwca w siedzibie Lasów Państwowych podpisano porozumienie w sprawie powołania Rady.

- Młodzież ma mieć realny wpływ na decyzje administracji rządowej dotyczące środowiska i jego ochrony – zapowiedział podczas konferencji Michał Woś, minister środowiska. – Głos młodego pokolenia będzie słyszany, zwłaszcza jeśli chodzi o dziedzictwo narodowe, jakim jest środowisko naturalne – dodał.

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak podkreślił, że już podczas ubiegłorocznego strajku klimatycznego młodzież pokazała, że chce się angażować w działania dotyczące przyszłości ekologicznej kraju.

- To nasze dzieci i młodzież wyznaczają standardy zachowań ekologicznych w Polsce. Jako dorośli powinniśmy wykorzystać ten zapał, gdyż edukacja ekologiczna to inwestycja w przyszłość i zdrowi następnych pokoleń – zaznaczył Mikołaj Pawlak.

W MRE ma zasiąść 32 członków, w wieku od 13 do 21 lat, a ich rekrutacja rusza 1 czerwca. Więcej informacji na temat Rady oraz zasad rekrutacji można znaleźć na stronie projektu mre.srodowisko.gov.pl. 

Rada będzie dysponowała budżetem, który został przekazany przez Lasy Państwowe, partnera projektu. Ta nowa inicjatywa ma przyznawać granty na proekologiczne działania. Rada będzie dysponowała budżetem, który został przekazany przez Lasy Państwowe, partnera projektu. Ta nowa inicjatywa ma przyznawać granty na proekologiczne działania. Posiedzenia mają odbywać się co kwartał, ale także reagować na bieżące wydarzenia. Należy dodać, że oprócz Lasów Państwowych partnerami merytorycznymi są także Parki Narodowe oraz Państwowy Instytut Geologiczny.