Asset Publisher Asset Publisher

Bezcenne leśne znalezisko sprzed 1000 lat

Pewien grzybiarz natknął się w usteckich lasach (teren sąsiedniej RDLP Szczecinek) na unikatowy skarb, który dosłownie wpadł mu pod nogi.

  Muzeum w Lęborku wzbogaciło się o kolejny wyjątkowo cenny skarb. W okolicach Strzelinka pod Słupskiem na terenie Nadleśnictwa Ustka (RDLP Szczecinek), w ubiegłą sobotę zgłoszono odkrycie kilku srebrnych monet.  W związku z charakterem znaleziska, natychmiast zdecydowano o podjęciu wspólnej akcji Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku, Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno – Historycznego „Gryf” oraz muzeum, mającej na celu weryfikację znaleziska oraz eksplorację i zabezpieczenie zabytków. Dzięki tym działaniom udało się odkryć i zdokumentować miejsce zdeponowania skarbu złożonego z ok. 200 całych srebrnych i posrebrzanych dirhemów (VII-X w.n.e.); nieco starszych drachm dynastii Sasanidów (IV-VI w.n.e) oraz licznych (ok. 500) fragmentów (siekańców). Okazało się, że monety ukryte były w zboczu wąwozu, w ręcznie lepionym naczyniu (misie), które zostało uszkodzone z przyczyn naturalnych przez wrastające korzenie drzew, które spowodowały, że bezcenne zabytki wysypały się.

Stwierdzono także, że obok wąwozu, w którym znajdowały się monety kiedyś płynęła mniejsza rzeczka, która wpadała do Słupi, stanowiącej niegdyś wodny szlak handlowy w tym rejonie Pomorza. Zdaniem archeologów najprawdopodobniej monety ukrył w tym miejscu handlarz, który postanowił ukryć swój dobytek, jednak z jakichś przyczyn już po niego nie wrócił. Obecnie trwa inwentaryzacja i zabezpieczanie konserwatorskie materiałów, ale już teraz wiadomo, że to sensacyjne znalezisko przyczyni się do wzbogacenia naszej wiedzy o wczesnośredniowiecznym dalekosiężnym handlu.

Obecnie monety znajdują się już w Muzeum w Lęborku i po dokonaniu konserwacji wzbogacą zasoby eksponatowe tutejszego muzeum.

Warto podkreślić wspaniałą postawę i uczciwość znalazcy monet, który niezwłocznie zgłosił sprawę właściwym organom.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                                                                              
PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!