Certyfikaty Certyfikaty

Wykaz „ekosystemów referencyjnych” na terenie RDLP, na potrzeby certyfikacji leśnej FSC – załącznik tabela.

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP, na potrzeby certyfikacji leśnej FSC

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP
według kryterium 6.4.1 FSC standardów gospodarki leśnej dla Polski

kod siedliska

ekosystem

powierzchnia zachowanych ekosystemów
referencyjnych

 

hektar

 

BB

Bór bagienny

282,47

BMB

Bór mieszany bagienny

1482,39

 

BMŚW

Bór mieszany świeży

203,09

 

BMW

Bór mieszany wilgotny

68,06

 

BS

Bór suchy

886,41

 

BŚW

Bór świeży

485,24

 

BW

Bór wilgotny

296,75

 

Las łęgowy

282,07

 

LMB

Las mieszany bagienny

650,18

 

LMŚW

Las mieszany świeży

1174,39

 

LMW

Las mieszany wilgotny

146,25

 

LŚW

Las świeży

1592,14

 

LW

Las wilgotny

149,15

 

OL

Ols

1113,12

 

OLJ

Ols jesionowy

398,31

 

powierzchnie Inne

1329,50

 

Razem

10539,52

 

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania oraz własne propozycje „ekosystemów referencyjnych" na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, można nadal zgłaszać do biura RDLP. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Paweł Szymański, tel. 58 321 22 10 lub 600 20 37 20,
e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl

 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych", zapraszamy do konsultacji.

Mapa "ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP w Gdańsku - pobierz plik.