Aktualności Aktualności

Las przywrócony naturze

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez lasy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku przeszła nawałnica, która dokonała zniszczeń na niespotykaną dotąd skalę.

Najbardziej ucierpiały drzewostany na terenie 6 nadleśnictw: Lipusz, Kartuzy, Strzebielino, Cewice, Lubichowo oraz Kościerzyna. Całkowitemu zniszczeniu uległy drzewostany na powierzchni ponad 4700 ha, z czego blisko 4200 ha na terenie samego Nadleśnictwa Lipusz.  Zgodnie z ustawą o lasach, na odnowienie terenów pohuraganowych leśnicy mieli 5 lat, od momentu uprzątnięcia obszarów dotkniętych klęską  – termin ten upływa z końcem 2023 roku. Ogromny wysiłek związany z pracą leśników pozwolił na zakończenie wprowadzania lasu na terenach tej klęski w założonym terminie. W przyjętych działaniach, jako priorytet traktowano inicjowanie i ochronę powstających odnowień naturalnych, a także odnowienie z wykorzystaniem siewu nasion drzew  oraz tradycyjne sadzenie lasu. Zaistniała sytuacja została wykorzystana do przyspieszenia przebudowy składów gatunkowych drzewostanów, a tym samym zwiększeniem ich bioróżnorodności, poprzez wprowadzenie na wylesionych przez huragan terenach dużej ilości drzew stanowiących cenną  domieszkę biocenotyczną.

W trakcie odnowienia lasu posadzono około 31 mln sadzonek drzew leśnych W trakcie odnowienia lasu posadzono około 31 mln sadzonek drzew leśnych głównie gatunków takich jak: sosna pospolita, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, modrzew europejski, świerk pospolity i inne gatunki domieszkowe i biocenotyczne. Koszty poniesione na ponowne wprowadzenie lasu do chwili obecnej wyniosły 30 mln zł. Koszty poniesione przez leśników na ponowne wprowadzenie lasu do chwili obecnej wyniosły 30 mln zł.

Podsumowanie całości wysiłków i podjętych działań związanych  z uprzątnięciem i zagospodarowaniem terenów zniszczonych przez huragan stanowiła przeprowadzona na terenie Nadleśnictwa Lipusz narada kierowników jednostek organizacyjnych. W trakcie jej trwania przedstawiono efekty podjętych prac, omawiano zagadnienia techniczne związane z jej organizacją oraz jakością stosowanych rozwiązań technicznych. Na koniec nie zabrakło słów podziękowań i oklasków dla kierownictwa oraz pracowników Nadleśnictwa Lipusz za ich zaangażowanie i skuteczność w sprawnej likwidacji skutków katastrofy.

Do tematu związanego z nawałnicą oraz sukcesu pomorskich leśników w przywracaniu utraconych lasów przyrodzie i społeczeństwu będziemy jeszcze wracać!