Lista aktualności Lista aktualności

Wizyta Prezydenta RP w Nadleśnictwie Lipusz

09 czerwca w siedzibie Nadleśnictwa Lipusz Prezydent Andrzej Duda podziękował strażakom oraz leśnikom za ofiarna pracę w czasie usuwania skutków nawałnicy z 2017 roku.

09 czerwca, w siedzibie Nadleśnictwa Lipusz odbyło się spotkanie strażaków oraz leśników z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. W imieniu leśników Prezydenta powitał Bartłomiej Obajtek, dyrektor RDLP w Gdańsku.

W trakcie uroczyści strażacy z 25 jednostek OSP z terenu województwa pomorskiego otrzymali promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo- gaśniczych z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy.

Wybór Nadleśnictwa w Lipuszu na miejsce uroczystego apelu nie był przypadkowy. To właśnie w  tym Nadleśnictwie nawałnica z sierpnia 2017 r. zniszczyła ok. 18 tys. z 23 tys. ha lasów jakie zajmuje Nadleśnictwo Lipusz.

W trakcie przemówienia Prezydent podziękował służbom mundurowym za ofiarną służbę podczas tragicznej nocy z 11/12 sierpnia. 

Uroczystości rozpoczęły się minutą ciszy, upamiętniającą ofiary nawałnicy z lata 2017 r.

„Bardzo dziękuję, że mogłem promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej woj. pomorskiego wręczyć właśnie tutaj, w siedzibie Nadleśnictwa Lipusz, w miejscu gdzie strażacy ochotnicy i funkcjonariusze straży pożarnej ziemi pomorskiej, ziemi kaszubskiej, ale i innych części naszego kraju, pokazali tamtej nocy i w tamtych dniach wielki przykład bohaterstwa, człowieczeństwa, oddania drugiemu człowiekowi. Wszystkiego tego co stanowi ideał służby ochotniczej właśnie w takich jednostkach jak Państwowej Straży Pożarnej, czy jak OSP" - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.

Nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku od wielu lat ściśle współpracują i wspierają, zarówno rzeczowo jak i finansowo,  jednostki Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej na swoim terenie. Tylko w ostatnich dwóch latach łączna pomoc ze strony leśników dla tych formacji wyniosła 346 823 zł. Tylko w ostatnich dwóch latach łączna pomoc ze strony leśników dla tych formacji wyniosła 346 823 zł.