Lista aktualności Lista aktualności

Rekrutacja wewnętrzna do pracy w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko specjalista/referent ds. stanu posiadania w Wydziale Zarządzania Zasobami Leśnymi.

W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 r., w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od dnia 3 kwietnia 2020 r. (rekrutacja wewnętrzna).

Ogłoszenie o naborze wraz z kwestionariuszem osobowym oraz informacją dot. ochrony danych osobowych do pobrania TUTAJ.