Lista aktualności Lista aktualności

Quady w lesie

Przypominamy, że ruch pojazdem silnikowy, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi.

Straż leśna Nadleśnictwa Elbląg w ostatnich dniach zatrzymała osoby rozjeżdżające lasy znajdujące się pod opieką lokalnych leśników. W wyniku akcji jaką przeprowadzili strażnicy leśni, zatrzymanych zostało 13 osób jeżdżących na quadach oraz 2 osoby poruszające się po lesie pojazdami własnoręcznie wykonanymi, specjalnie skonstruowanymi do jazdy po trudnym terenie.

Osoby zatrzymane w wyniku przeprowadzonych akcji zostały ukarane mandatami karnymi.
O obecności dużej ilości quadów w lesie, straż leśną powiadomili, zaniepokojeni o swoje bezpieczeństwo mieszkańcy. Natomiast na ślady własnoręcznie wykonanych pojazdów terenowych strażnicy natrafili w trakcie patrolowania lasu. Zauważyli ślady samochodów terenowych zarówno na drogach leśnych jak i w lesie poza drogami. Pojazdy poruszały się także oznakowanym szlakiem rowerowym stwarzając zagrożenie dla turystów.

Przypominamy, że ruch pojazdem silnikowy, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Przyjeżdżając do lasu prosimy nie zastawiać dróg leśnych, gdyż służą one nie tylko gospodarce leśnej lecz także służbom ratunkowym na przykład straż leśna czy pogotowie ratunkowe.

Las Państwowe w Polsce są otwarte dla wszystkich. Każdy może w nich spacerować, zbierać grzyby, wypoczywać. Znajdują się tu tysiące parkingów leśnych, miejsc wypoczynku, punktów widokowych  i wież obserwacyjnych, miejsc palenia ogniska i wiele innych elementów małej architektury tworzonych z myślą o turystach i lokalnych mieszkańcach.

Otwarta forma Lasów Państwowych nie oznacza, że każdy może w nim robić co zechce. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami nie możemy używać otwartego ognia w lesie i 100 metrów od jego granicy (oprócz miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych), nie możemy też spuszczać psa ze smyczy w trakcie spaceru do lasu. Rowerem możemy jeździć po leśnych drogach, za to na koniu tylko po wytyczonych szlakach. Nie możemy wchodzić w lesie dosłownie wszędzie, stałym zakazem wstępu objęte są też:

  • uprawy leśne do 4 m wysokości;
  • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  • ostoje zwierząt;
  • źródliska rzek i potoków;
  • obszary zagrożone erozją

Powyższe zakazy za zwyczaj związane są z bezpieczeństwem ludzi, bądź przyrody lub podyktowane innymi ważnymi powodami.'

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski. PRACUJEMY W ZGODZIE Z NATURĄ!