Lista aktualności Lista aktualności

Poszukiwania dzików chorych na afrykański pomór świń.

9 marca odbyły się już 3 w tym roku na terenie Nadleśnictwa Elbląg, poszukiwania dzików chorych na afrykański pomór świń (ASF).

W poszukiwaniach zorganizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, prowadzonych przez leśników z Nadleśnictwa Elbląg, wzięło udział 40 żołnierzy  Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tym razem przeszukane zostały tereny leśne w leśnictwie Dabrowa, znajdujące się na północny wschód od Elbląga i w nie został znaleziony ani jeden padły dzik.

Jeżeli podczas spacerów po lesie natkniemy się na martwego dzika, należy to zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii podając lokalizację ( np. koordynaty GPS). Uwaga - ważne jest aby nie dotykać takiego znaleziska! Ze znalezionego dzika zostaną pobrane próbki do badania, a dzik zostanie odpowiednio zutylizowany.

Oprócz zorganizowanych poszukiwań dzików, leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg  prowadza stały monitoring lasu podczas codziennej pracy, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć teren przed rozprzestrzenianiem się tej choroby.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!